Koagulering og flokkulering

Floculering er en proces i drikkevandsbehandling til at reducere eksisterende turbiditet. Her koaguleres yderst fine partikler fra vandet. Ud over turbiditet skal niveauet og flowet af indholdet i flokkuleringsanlægget måles og overvåges.

Vores løsning til koagulering og flokkulering

Rent drikkevand takket være JUMO

JUMO styrer koagulerings- og flokkuleringsprocessen

I koagulerings- og flokkuleringsanlægget fjernes turbiditeter fra vandet. JUMO tilbyder måle- og reguleringsteknologi til overvågning af turbiditeten i denne proces. JUMO produkter kan også bruges til at måle og vise niveauet og flowet, hvilket er med til at sikre procesforløbet.