Sedimentation

Det faste materiale og de turbiditeter, der dannes som følge af flokkuleringen, kan isoleres ved sedimentering. Her overvåges vandkvaliteten via ledningsevne og pH-værdi. Hvis pH-værdien er optimeret til flokkulering af organiske og ikke-organiske materialer, justeres den igen efter flokkuleringsseparationen og før filtrering.

Vores løsning til sedimentering

Væskeanalyse for rent drikkevand

JUMO overvåger vandkvaliteten under sedimentering

For at sikre, at visse organiske og ikke-organiske materialer opløses, anvendes flokkuleringsmidler, og pH-værdien justeres. Under sedimentationen aflejres disse stoffer som slam. JUMO leverer løsninger til måling og regulering af pH-værdien og ledningsevnen, så sedimenteringsprocessen forløber effektivt, og vandets egenskaber kan fastlægges med henblik på filtrering.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415