Vandbrønd

Grundvandet er den kilde, hvorfra vi udvinder vores drikkevand. For at sikre en pålidelig overvågning af drikkevandet måles og overvåges forskellige parametre. En af de vigtigste parametre er pH-værdien.

Vores løsning til grundvandsboringer

JUMO giver dig sikkert drikkevand

Måling af niveau og pH-værdi i grundvandsboringer

Når drikkevand hentes fra grundvand, skal pH-værdien kontrolleres og om nødvendigt reguleres, da værdien skal være imellem 6,5 og 9,5. Vores løsning er at bruge en JUMO tecLine pH-kombinationselektrode og JUMO AQUIS 500 pH-transmitter/controller til at udføre opgaven. Ligeledes anvendes en niveausonde, f.eks. JUMO MAERA S28 med JUMO dTRANS AS 02 indikator/controller, i vandbrønde til niveaumåling.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415