Køletårn

I køletårnet afgives overskudsvarme fra tekniske processer ved at fordampe vand. For at modvirke, at vandet tykner under fordampningen, og for at sikre hygiejnen i kølevandet, kan JUMO levere den tilsvarende måle- og reguleringsteknologi. Ved at overvåge måleparametrene for ledningsevne, turbiditet og pH-værdi sikres kølevandets kvalitet.

Vores løsning til køletårnet

Ren løsning for det bedste kølevand

Komplet måle- og automatiseringsteknologi til behandling af kølevand

Som systemleverandør leverer JUMO plademonteret måle- og reguleringsteknologi til fordampningskøletårne. Dermed kan du have styr på måleparametrene ledningsevne, pH-værdi og turbiditet på et centralt sted. Det er også muligt at måle klor eller brom, hvis det er nødvendigt. De målte værdier kan logges på en manipulationssikker måde. JUMO´s reguleringsteknologi styrer afsaltningsprocessen og doseringen af biocid eller desinfektionsmiddel. Her sørger en flowsensor for den kontinuerlige cirkulation.