Desinfektion

Brugen af klor er den mest almindeligt anvendte metode til desinfektion af vand. Denne behandling tjener primært til at dræbe eller reducere mikroorganismer i vandet (bakterier, vira osv.). Denne proces kan også kaldes sterilisering. Der anvendes væskeanalyseteknologi fra JUMO til den rigtige mængde klor.

Vores løsning til desinfektion

Balance under desinfektion

Ved desinfektion af svømmebassinvand er den sædvanlige procedure at fremstille en klorgas- eller hypokloritopløsning i vand og derefter tilsætte det til det vand, der skal behandles. Målet er her, at der dannes så få uønskede biprodukter som muligt. Dette kan til en vis grad styres ved hjælp af betingelserne (klormængde, temperatur, pH-værdi). Dette sikres med vores løsning ved hjælp af præcis måling og kontrol af klorindholdet, hvorved det sikres, at der tilsættes den optimale mængde klor ved desinficeringen af vandet.