Kontrol af vandkvalitet

Redox-værdien er en central målestok til vurdering af kvaliteten af svømmebassinvand. Ligesom pH-værdien og klorindholdet måles den centralt i svømmebassinet. Sensorerne til væskeanalysen er placeret i et armatur, som også er udstyret med temperatur- og flowmåling for at fastlægge de optimale målebetingelser.

Vores løsning til vandkvalitetssikring

Garanteret høj vandkvalitet

Redoxpotentialet er den afgørende indikator for vandkvaliteten. Det bestemmes ved hjælp af JUMO tecLine redoxelektroden. Vandprøven ledes gennem JUMO-apparatet til membranbelagte sensorer. Den giver også plads til klor- samt pH-elektroder og sikrer optimale målebetingelser med temperatur- og flowmåling. De målte værdier kan vises i forhold til temperaturen, hvilket er en vigtig betingelse for væskeanalyser.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415