Tryktransmittere til måling af differenstryk

Differenstrykket kan måles enten med en særlig tryktransmitter til differenstrykmåling eller med 2 kommercielt tilgængelige tryktransmittere. Ved brug af en differenstryktransmitter beregnes differenstrykket direkte i apparatet. Ved anvendelse af kommercielt tilgængelige tryktransmittere, skal beregningen foretages i det efterfølgende styresystem. Måleapparaterne anvendes i applikationer som f.eks. filterovervågning og niveaumåling i lukkede beholdere.

JUMO Differenstryk

filter
1
Hits: 6

Purchase differential pressure sensors

The most important background information